Ακολουθείστε ...

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Δεν θέλω να επιστρατευθώ!


Special delivery ... registered mail ...you're gonna hafta sign for this buddy ...come on out ... I know you're in there !

I don't wanna get draftedI don't wanna goI don't wanna get drafted ... phooey !I don't wanna get draftedI don't wanna goI don't wanna get drafted.

Roller skates in disco is a lot of fun.I'm too young'n stupid to operate a gun.

[ From: http://www.metrolyrics.com/i-dont-wanna-get-drafted-lyrics-frank-zappa.html ]I don't wanna get draftedI don't wanna get draftedI don't wanna get draftedI don't wanna get drafted.

My sister don't wanna get draftedshe don't wanna go ... sister don't wanna get draftedmy sister don't wanna get draftedshe don't wanna go ... sister don't wanna get drafted.

Wars are really uglythey're dirty an' they're coldI don't want nobodyto shoot her in the fox holefox hole.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου