Ακολουθείστε ...

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Αντισυνταγματική η προσωποκράτηση για χρέη στο Δημόσιο Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Αντισυνταγματική η προσωποκράτηση για χρέη στο Δημόσιο Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος:

Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

ΑΕΔ1/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χρέη προς το δημόσιο - Προσωπική κράτηση - Προ στασία της αξίας του ανθρώπου -Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης-.

Αίρεται η αμφισβήτηση που ανέκυψε από τις αποφάσεις 1/2009 του Αρείου Πάγου και 250 και 251/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας περί την ουσιαστική συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 1 και επόμενα του ν. 1867/1989, όπως τροποποιήθηκαν με τους ν. 2065/1992 και 2214/1994, που αφορούν στην προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο και γίνεται δεκτό ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντίκεινται στο άρθρο 2 παρ. 1του Συντάγματος (Ειδικότερη γνώμη-Αντίθετη μειοψηφία).

ΚΕΙΜΕΝΟ Αριθμός 1/2010

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (κατά το άρθρο100του Συντάγματος)
.
.
.
(Διαβάστε το όλο ΕΔΩ)
.
.
.
Δια ταύτα


`Αίρει την αμφισβήτηση που ανέκυψε από τις αποφάσεις 1/2009 του Αρείου Πάγου και 250 και 251/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας περί την ουσιαστική συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 1και επόμενα του ν. 1867/1989, όπως τροποποιήθηκαν με τους ν. 2065/1992 και 2214/1994, που αφορούν στην προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο. Αποφαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντίκεινται στο άρθρο 2 παρ. 1του Συντάγματος. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2009. Και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου