Ακολουθείστε ...

Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Well I'm about to get sick from watchin' my TV...


Mothers of Invention - Trouble Comin' Everyday


Lyrics

Freak Out! Version

Well I'm about to get sick
From watchin' my TV
Been checkin' out the news
Until my eyeballs fail to see
I mean to say that every day
Is just another rotten mess
And when it's gonna change, my friend
Is anybody's guess
So I'm watchin' and I'm waitin'
Hopin' for the best
Even think I'll go to prayin'
Every time I hear 'em sayin'
That there's no way to delay
That trouble comin' every day
No way to delay
That trouble comin' every day
Wednesday I watched the riot . . .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου