Ακολουθείστε ...

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

El pueblo unido jamas sera vencido (Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ!!!)Οι στίχοι στα ελληνικά:
Σηκωθείτε, τραγουδήστε
Θα κερδίσουμε.
Σημαίες της ενότητας
τώρα ανεμίζουν.
Και θα έρθεις
βαδίζοντας μαζί μου,
και έτσι θα δείτε
το τραγούδι σου και τα άνθη της σημαίας σας.
Το φως
από μια κόκκινη αυγή
ήδη ανακοινώνει
τη ζωή που έρχεται.
Σηκωθείτε,πολεμήστε,
ο λαός θα κερδίσει.
Η ζωή που θα έρθει
θα είναι καλύτερη.
Για να κατακτήσουμε
την ευτυχία μας.
και μια κραυγή
των χιλιάδων αγωνιστών θα ακουστεί
λέγοντας το τραγούδι της ελευθερίας.
Με αποφασιστικότητα
η πατρίδα μας θα κερδίσει.
Και τώρα οι άνθρωποι,
οι οποίοι αυξάνονται στον αγώνα
με μια γιγαντιαία φωνή
φωνάζουν Εμπρός!
Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ,
Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ…
Η πατρίδα σφυριλατεί την ενότητα,
από βορρά προς νότο
όλοι κινητοποιούνται.
Από τα αλατωρυχεία
και τα νότια δάση
ενωμένοι στον αγώνα και την εργασία
βαδίζουν καλύπτοντας όλη την πατρίδα.
Τα βήματα τους ήδη
μας ανακοινώνουν το μέλλον.
Σηκωθείτε,τραγουδήστε,
ο λαός θα κερδίσει.
Εκατομμύρια άνθρωποι τώρα
επιβάλουν την αλήθεια
Τάγματα ολόκληρα έχουν το φως
και παίρνουν στα χέρια τους
την διακαιοσύνη και την λογική
Γυναίκες
Με πυρ και κουράγιο
είναι ήδη εδώ
μαζί με τους εργαζόμενους.
Και τώρα οι άνθρωποι,
οι οποίοι αυξάνονται στον αγώνα
με μια γιγαντιαία φωνή
φωνάζουν Εμπρός!
Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ,
Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ…
El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido...
The people united will never be defeated,
The people united will never be defeated...


De pie, cantar
que vamos a triunfar.
Avanzan ya
banderas de unidad.
Y tú vendrás
marchando junto a mí
y así verás
tu canto y tu bandera florecer,
la luz
de un rojo amanecer
anuncia ya
la vida que vendrá.

De pie, luchar
el pueblo va a triunfar.
Será mejor
la vida que vendrá
a conquistar
nuestra felicidad
y en un clamor
mil voces de combate se alzarán
dirán
canción de libertad
con decisión
la patria vencerá.

Y ahora el pueblo
que se alza en la lucha
con voz de gigante
gritando: ¡adelante!
Arise, sing
We are going to win.
Flags of unity
are now advancing.
And you will come
marching together with me,
and so you'll see
your song and your flag blossom.
The light
of a red dawn
already announces
the life to come.

Arise, fight
the people are going to win.
The life to come
will be better.
To conquer
our happiness.
and a clamor
of a thousand fighting voices will rise,
speaking
a song of freedom.
With determination
the fatherland will win.

And now the people,
who are rising in struggle
with a giant voice
crying out: Forward!


El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido...
The people united will never be defeated,
The people united will never be defeated...


La patria está
forjando la unidad
de norte a sur
se movilizará
desde el salar
ardiente y mineral
al bosque austral
unidos en la lucha y el trabajo
irán
la patria cubrirán,
su paso ya
anuncia el porvenir.

De pie, cantar
el pueblo va a triunfar
millones ya,
imponen la verdad,
de acero son
ardiente batallón
sus manos van
llevando la justicia y la razón
mujer
con fuego y con valor
ya estás aquí
junto al trabajador.


The fatherland is
forging unity,
from north to south
they're mobilizing.
From the salt mines
burning and mineral
to the southern forests.
united in struggle and labor
they go
covering the fatherland.
Their steps already
Announce the future.

Arise, sing
the people are going to win
millions now
are imposing the truth
Their steel battalions
are on fire,
taking in their hands
justice and reason.
Woman
with fire and courage
is already here
Along side the worker.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου