Ακολουθείστε ...

Σάββατο 14 Απριλίου 2012

ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΖΗΤΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ...


(25/2/2005) ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ΔΕΝ ΠΡΟ­ΚΥ­ΠΤΕΙ ΚΑ­ΝΕ­ΝΑ ΣΤΟΙ­ΧΕΙΟ ΠΙ­ΘΑ­ΝΗΣ ΤΕ­ΛΕ­ΣΗΣ ΠΟΙ­ΝΙ­ΚΟΥ ΑΔΙ­ΚΗ­ΜΑ­ΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥ­ΡΙ­ΟΥΣ ΤΣΟ­ΧΑ­ΤΖΟ­ΠΟΥ­ΛΟ ΚΑΙ ΠΑ­ΠΑ­ΝΤΩ­ΝΙ­ΟΥ!!! 

Τα ανθρωποειδή του πλέον βρόμικου κόμματος που ανέδειξε ποτέ η Ελληνική πολιτική σκηνή εμφανίζονται ως προασπιστές της κάθαρσης στην υπόθεση του μεγαλύτερου οικονομικού σκανδάλου με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο που παρ’ ολίγο να αναδειχθεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της χώρας.
Διακόσιες έξι σελίδες που καίνε, ένα πόρισμα φωτιά για τον πρώην υπουργό, Άκη Τσοχατζόπουλο και άλλα τουλάχιστον τέσσερα πρόσωπα. Χορός εκατομμυρίων σε ελβετικά φράγκα, αμερικανικά δολάρια και ευρώ γύρω από μεγάλες παραγγελίες των Ενόπλων Δυνάμεων που μέσω εταιρειών «ξεπλένονταν» και γίνονταν ακίνητα στην Ελλάδα περιγράφεται στο πόρισμα της Δικαιοσύνης.
Αρχάγγελος της κάθαρσης και ο σημερινός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ που έχει συνδέσει το όνομά του με όλες τις πληγές της σημερινής Ελλάδας: Με την εκτίναξη του χρέους (θυμίζουμε την σπατάλη των Ολυμπιακών Αγώνων για την οποία έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης, ως αρμόδιος υπουργός την κρίσιμη περίοδο), με τη διαπλοκή (υπήρξε πάντα ο αγαπημένος των ισχυρών ΜΜΕ και νομοθέτησε για αυτή, αφήνοντας την ουσιαστικά ανεξέλεγκτη) και την ατιμωρησία των πολιτικών (δημιουργός του περιβόητου νόμου περί -μη- ευθύνης υπουργών). Και φυσικά, εσχάτως, με το δεύτερο μνημόνιο και τη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.
Υπενθυμίζω ότι ο αδιάφθορος Ευάγγελος Βενιζέλος ξε­χώρισε ως συ­νή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης του Ακη Τσο­χα­τζό­που­λου και του Γιάν­νου Πα­πα­ντω­νί­ου, στην Εξε­τα­στι­κή της Βου­λής για τους TOR M1
Τότε, για τον Ευ. Βε­νι­ζέ­λο οι κα­τη­γο­ρί­ες κατά του Άκη Τσο­χα­τζό­που­λου για μίζες από τα εξο­πλι­στι­κά ήταν «πλε­κτά­νη».
Εφτα­σε μά­λι­στα στο ση­μείο να καλεί από το βήμα της Βου­λής να ζη­τή­σει η Ν.Δ. συγ­γνώ­μη από τον κ. Τσο­χα­τζό­που­λο διότι τον «τα­λαι­πω­ρεί».
Το ΠΑΣΟΚ, τότε, στο πό­ρι­σμα που συ­νέ­τα­ξε εκ μέ­ρους του ο Ευάγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος, δεν κρά­τη­σε ούτε τα προ­σχή­μα­τα: «Δεν προ­κύ­πτει κα­νέ­να στοι­χείο πι­θα­νής τέ­λε­σης ποι­νι­κού αδι­κή­μα­τος από τους κυ­ρί­ους Τσο­χα­τζό­που­λο και Πα­πα­ντω­νί­ου (…), που επί μήνες προ­σε­βλή­θη­σαν και δια­σύρ­θη­καν αδί­κως».
Το με­γά­λο «πα­νη­γύ­ρι» ωστό­σο στή­θη­κε στις 25 Φε­βρουα­ρί­ου του 2005 στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, όταν ει­σή­χθη προς συ­ζή­τη­ση το πό­ρι­σμα της εξε­τα­στι­κής. Το αμί­μη­το το είπε φυ­σι­κά ο Ευάγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος, ο οποί­ος διέρ­ρη­ξε τα ιμά­τιά του για την αθω­ό­τη­τα του Τσο­χα­τζό­που­λου. «Η υπό­θε­ση αυτή ξε­κί­νη­σε ως ένα τε­ρά­στιο πο­λι­τι­κό και εν­δε­χο­μέ­νως ποι­νι­κό σκάν­δα­λο και σή­με­ρα (25/2/2005) η υπό­θε­ση αυτή έχει εξα­τμι­στεί (…) Μας λέει Ν.Δ. ότι υπάρ­χει ύπο­πτη δια­κί­νη­ση χρη­μά­των με δήθεν πα­ρα­λή­πτες, οποί­οι μπο­ρεί να είναι και πο­λι­τι­κά πρό­σω­πα. Δεν υπάρ­χει τί­πο­τα απο­λύ­τως!» έλεγε τότε ο Ευ. Βε­νι­ζέ­λος.
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΖΗΤΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ, ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ… ΜΑΥΡΙΣΕ ΤΟΥΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου